jueves, 25 de septiembre de 2014

DIAGNOSTICO DE SOSTENIBILIDAD-JASANGARRITASUN DIAGNOSIA.Diagnostico de Sostenibilidad.
El Diagnostico de Sostenibilidad recoge el análisis técnico de diferentes áreas de Aoiz y las visiones que sobre esas áreas tenéis los vecinos y vecinas de Aoiz.
La primera parte la ha realizado el Equipo Técnico de la Agenda Local 21 de Aoiz buscando y analizando datos, y contrastándolos con el personal técnico que trabaja en esas áreas en o para Aoiz.
La segunda parte se ha realizado contrastando los datos de la encuesta de sostenibilidad que se hizo en enero de 2013 con las personas que asististeis la los Foros de Sostenibilidad realizados durante ese mismo año.
El documento que tenéis en el enlace es el documento de conclusiones que se presenta en III Foro de Sostenibilidad

Las áreas que se han trabajado son:
Demografía

Educación

Economía y empleo

Cultura

Sanidad y Servicios Sociales
Participación y gestión municipal
Medio físico y natural
Territorio y Planificación Urbanísitca
Transporte y Movilidad
Agua
Residuos
Energía
Aire 
Ruido


Jasangarritasun Diagnosia
Jasangarritasun Diagnosiak, Agoitz-ko hainbat arloren analisi teknikoa jasotzen du, bai eta arlo horiei buruz Agoitz-ko bizilagunek dituzuen ikuspegiak ere.
Lehenengo atala, Agoitz-ko Tokiko Agenda 21aren teknikari taldeak burutu du, datuak aurkitu eta aztertu ostean, datuok arlo ezberdin hauetan lanean dabiltzan teknikariekin egiaztatuz.
Bigarren atala, 2013ko urtarrilean egindako inkestaren medioz lorturiko datuak, urte berean ospaturiko Jasangarritasun Foroetara hurbildu zinetenekin egiaztatuz egin da.
Lotunean sartuta agertzen zaizuen txostena, III. Jasangarritasun Foroan aurkeztuko den ondorioen txostena da.
Landuriko arloak, hauexek dira:
            Demografia
            Hezkuntza
            Ekonomia eta enplegua
            Kultura
            Osasun zerbitzuak eta Gizarte zerbitzuak
            Parte hartzea eta udal kudeaketa
            Medio fisiko eta naturala
            Lurraldea eta hirigintza planifikazioa
            Garraioak eta mugikortasuna
            Ura
            Hondakinak
            Energia
            Airea
            Zaratak

AGOITZ JASANGARRIA III. FOROA. DEIALDIA


Kaixo denoi:
Parentesi honen ostean, Agoitz-ko Tokiko Agenda 21aren II. Faseari ekingo diogu!
Urriaren 1ean, asteazkena, Udaletxe-ko Aurelio León aretoan, Agoitz Jasangarria-ren III. Foroa ospatuko dugu.
Foro honetan:
- Jasangarritasun Diagnosi osoaren aurkezpena egingo du.
- II. Fasea nola egingo den azalduko dugu: Tokiko Ekintza Plana
Zure zain izanen gara!