martes, 23 de diciembre de 2014

AGOITZ JASANAGARRIA V. FOROA: LEHENESTEA EGITEKO TAILLERRA


Abenduaren 16an, Agoitz Jasangarriaren V. Foroa izan genuen eta bertan, egindako 180 proposamenen lehenestearekin hasi ginen.


Lehenestea egitean, garrantzitsuenak zeintzuk diren erabakitzeaz gainera, zenbait proposamen berrantolatu dira. 

Hemen klik eginda eskuragarri duzuen dokumentuan ikus ditzakezue.Lehenesteari ekarpen edo iruzkinen bat egin nahi ezkero, bidali iezaguzu helbide honetara Urtarrilaren 15a baino lehen: a21agoitz@gmail.com

V FORO AOIZ SOSTENIBLE: PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS.


El martes 16 tuvimos el V Foro Aoiz Sostenible donde comenzamos la priorización de las 180 propuestas que se han realizado.En esa priorización además de valorar las que se consideran más importantes se han reorganizado algunas propuestas.

En el documento que tenéis disponible pinchando aquí podéis verlas.

Si quereís realizar alguna aportación o comentario a las priorizaciones enviarnoslo a a21agoitz@gmail.com antes del 15 de Enero.

jueves, 11 de diciembre de 2014

V. FORORAKO DEIALDIA: LEHENESTEA EGITEKO TAILLERRA


Proposamenen jasoketa amaituta, eta zuetariko batzuekin bidalitako ekintza proposamenak aztertu ondoren, martxan ipintzen hasi behar ditugun ekintzak guztion artean erabaki behar ditugu, eta horiek lehenetsi, Agoitzeko Tokiko Agenda 21aren Ekintza Planerako.

Ospatuko den V. Foroan ikusiko dugu elkar, abenduaren 16an, asteartea, 19:00etan, Aurelio León aretoan.

V Foro Aoiz Sostenible: Priorización de acciones.


Una vez finalizada la recogida de propuestas y haber consultado con algunos/as de vosotros/as las propuestas de acción que habéis enviado hay que decidir entre todos/as que acciones tenemos que empezar a acometer, priorizarlas para el Plan de Acción de la Agenda Local 21 de Aoiz

Nos veremos en el V Foro del próximo 16 de diciembre Martes a las 19:00 en la sala Aurelio Leon

lunes, 24 de noviembre de 2014

ANTSOAIN ETA NOAIN-GO TOKIKO 21 AGENDEKIN EGINDAKO TOPAKETA

Osteguna 13-an, 20 pertsona inguru elkartu ginen Eva Isturiz eta Mikel Baztanekin batera. Agoitz-era etorri ziren hurrenez hurren Antsoain eta Noain-go Tokiko 21 Agenden esperientzia azaltzeko.

Antsoain nolakoa den azalduz hasi zen Eva, eta prozesua 2000. urtean hasita, nola ez den 2008-a arte Agendaz arduratuko den udal teknikarien taldea osatzen, ez eta alkatetzaren lidergoa ezartzen.
Agenda honetan, jasangarritasuna eta berdintasuna modu integralean lantzen direla nabarmendu zuen; honela, 2012-2014 Ekintza Planaren barnean, Kontratazio Publiko Jasangarria, Festa Jasangarriak, Berdintasun Plana, Usadiozko Bideen Berreskuratzea edo aniztasun funtzionala duten pertsonek egiten duten hondakinen kudeaketa bezalako ekimenak aurkitzen direla.

Antsoaingo esperientziari buruz egindako aurkezpenean informazio zehatzagoa aurkitu dezakezu.

Mikelek Noain-go egoera azaltzen du, duela
17 urte herriaren baldintzak hobetzeari ekin ziotenean, eta ingurumena eta lorezaintza arloen bitartez biztanleak herriarekin identifika zitezen lortzeko lanetan hasi zirenean.
Noain-en hainbat ekintza burutu dira: hala nola, Udalaren Erosketa Berdearen ezartzea, Zuhaitza Anaia kanpaina, Eskolako 21 Agenda,
Txirrindulen trukea edo lorezaintza trebakuntza zentroa.
Noain-go esperientziari buruz egindako aurkezpenean informazio zehatzagoa aurkitu dezakezu.

Kasu bietan, agendek jarraitu ahal izateko eta berauek herriaren bizi kalitatean eragina izateko, funtsezkoa izan da inplikazio politiko argia, udal teknikari talde eraginkorra eta Antsoain zein Noain-go bizilagunen parte-hartzea.


Agoitz-en, Tokiko Ekintza Planera gehitu daitezkeen proposamenak ari gara jasotzen; ideiaren bat baldin baduzu, bete ezazu fitxa hau eta bidali iezaguzu, bestela utzi ezazu udaletxean. Jardun-lerro estrategikoak eta helburuak hemen kontsultatu ditzakezu.

lunes, 17 de noviembre de 2014

ENCUENTRO CON LAS AGENDAS LOCALES 21 DE ANSOAIN Y NOAIN.

El pasado jueves 13 nos juntamos unas 20 personas con Eva Isturiz y Mikel Baztan. Vinieron a Aoiz para contarnos la experiencia de las Agendas Locales 21 de Ansoain y Noain Respectivamente. 
 
Eva comenzó explicando cómo es Ansoain y cómo en el año 2000 se inicia el proceso, pero no es hasta 2008 cuando se impulsa con un equipo técnico municipal dedicado a la Agenda y un liderazgo desde alcaldía.
En esta agenda destaca que se trabaja de forma integral sostenibilidad y género. Dentro del Plan de Acción 2012 2014, se encuentran iniciativas como Contratación Pública Sostenible, Fiestas Sostenibles, Plan de Igualdad, Recuperación de Caminos Tradicionales o gestión de residuos desde la diversidad.

En su presentación sobre Ansoain puedes encontrar información más detallada.


Mikel cuenta la situación de Noain cuando hace 17 años comenzaron a trabajar en la mejora de las condiciones del municipio y la identificación de sus habitante con el pueblo desde la jardinería y el medio ambiente.
En Noain se han llevado a cabo acciones como la implantación de la compra verde municipal, la campaña Hermano Árbol, la Agenda 21 Escolar, Intercambio de bicicletas o centro de capacitación en jardinería.

En su presentación sobre Noain puedes encontrar información más detallada.

En ambos casos, ha sido fundamental para que las agendas continúen funcionando y tengan impacto en la mejora de la calidad de vida del municipio la unión de una implicación política clara, un equipo técnico municipal eficaz y el apoyo y participación de los vecinos y vecinas de Ansoain y de Noain.

En Aoiz, estamos recogiendo propuestas que puedan incorporarse al Plan de Acción Local, si tienes alguna idea rellena esta ficha y enviánosla o déjala en el ayuntamiento. Las Lineas Estratégicas y los objetivos puedes consultarlos aquí.

miércoles, 12 de noviembre de 2014

FASE DE RECOGIDA DE PROPUESTAS-PROMOSAMEN BILKETA FASEA


Hasta el próximo 28 de noviembre estaremos recogiendo propuestas de medidas (actividades, acciones...) para el Plan de Acción de la Agenda Local 21 de Aoiz. Si tienes alguna idea para que valoremos rellena esta ficha y envíanosla por correo o déjala en las oficinas del ayuntamiento.
Las propuestas tienen que tener relación con las líneas estratégicas y los objetivos que hemos definido para el Plan de Acción.

Azaroaren 28-a arte egongo gara Agoitz-ko Tokiko Agenda 21-aren Ekintza Planerako neurrien (jarduerak, ekintzak…) proposamenak jasotzen. Balora dezakegun ideiaren bat baldin baduzu, bete fitxa hau eta bidali iezaguzu posta elektronikoaren bidez edo Udaletxeko bulegoetan utzi ezazu. Proposamenok Ekintza Planerako zehaztu ditugun ardatz estrategiko eta helburuekin erlazionatuta egon behar dute.

https://drive.google.com/file/d/0B1l432kND1GWYWJCUXhwVUFyY0k/view?usp=sharing

JARDUN-LERRO ESTRATEGIKOAK ETA HELBURUAKTalde Motorrak eta Herritarren Taldeak eginiko bileren ostean, Ekintza Planaren jardun-lerroak eta helburuak zehaztu dira. Hemen irakurri ahal dituzu.
LINEAS ESTRATEGICAS Y OBJETIVOS

Después de las reuniones del Grupo Motor y del Grupo Ciudadano ya están definidos la líneas estratégicas y los objetivos del Plan de Acción. Puedes consultarlas pinchando aquí.


martes, 4 de noviembre de 2014

PROPUESTA DE LINEAS ESTRATEGICAS

Mañana revisamos esta propuesta de lineas estrategicas en el grupo motor y en el grupo ciudanano (19:00 en la sala Aurelio Leon) y avanzaremos sobre objetivos en esas lineas.


LÍNEA ESTRATÉGICA 1- IDENTIDAD Y PATRIMONIO (Σ 9)
MANTENIMIENTO DE IDENTIDAD
SATISFACCIÓN Y ORGULLO POR VIVIR EN AOIZ
DIVERSIFICAR ASOCIACIONES (vecinos, comerciantes, mmaa...)
CULTURA: MANTENER Y AUMENTAR VIDA CULTURAL
PARTICIPACION CIUDADANA ACTIVA (JUVENTUD)
INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN
CASCO HISTÓRICO ABANDONADO Y RUINA
PROYECTO CAMINO NATURAL DEL IRATI
NO QUEREMOS PERDER LA IDENTIDAD DEL RIO IRATI
LÍNEA ESTRATEGICA 2- CABECERA DE COMARCA (Σ 7 )
MEJORA NIVELES /OPORTUNIDAD EMPLEABILIDAD
ELEVADA TASA DE PARO EN EL MUNICIPO
DESARROLLO POLIGONO INDUSTRIAL
MALA VALORACIÓN SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y LA DEPENDENCIA DE LA INDUSTRIA
COMERCIO Y CONSUMO LOCAL
AGOITZ COMO REFERENTE COMARCAL
CONTROL ECONOMÍA MUNICIPAL
TRANSPORTE DEPENDENCIA DEL COCHE
LÍNEA ESTRATEGICA 3- CALIDAD DE VIDA (Σ 6)
EDUCACION: NECESIDAD DE ESPACIO EN EL COLEGIO
INTALACIONES NO SUFICIENTES EDUCACION
EDUCACION: INSTALACIONES 0-16
IMPLICACIÓN DE FAMILIAS Y POBLACION EN LA GESTIÓN (ESCUELA …)
SANIDAD MANTENER Y MEJORAR SIN RECORTES
SERVICIOS BIEN ORGANIZADOS Y ESTABLES
JUVENTUD 3ª EDAD INSTALACIONES ACTIVIDADES
LÍNEA ESTRATÉGICA 4- SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO (Σ 5)
MEJORA SOSTENIBILIDAD   A TODOS LOS NIVELES (publico-privado, hábitos consumo)
EXCESIVO CONSUMO DE AGUA Y ENERGIA
FALTA DE PRÁCTICAS ECOLOGICAS Y USO DEL TERRITORIO
NO HAY POLITICAS MUNICIPALES DE ENERGIA
APENAS EXISTEN INSTRUMENTOSDE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MEJORAS (Urbanismo y vivienda)

ARDATZ ESTRATEGIKOAREN PROPOSAMENA

Ardatz estrategikoen proposamen hau bihar berrikusiko dugu, bai Talde Motorrean bai eta Herritarren Taldean ere (19,00 etan Aurelio León aretoan), gainera jardun-lerroen helburuekin aurrera egingo dugu.


1go ARDATZ ESTRATEGIKOA- NORTASUNA  
NORTASUNARI EUSTEA
AGOITZEN BIZITZEAGATIK SATISFAKZIOA ETA ARROSATUNA
ELKARTEAK ANIZTU (auzo elkarteak, merkataritza elkarteak, ingurumena…)
KULTURA: BIZITZA KULTURALARI EUTSI ETA HANDITU
HERRITARREN PARTE-HARTZE AKTIBOA (gazteria)
PARTE HARTZEKO TRESNAK
HERRIAREN ERDIGUNE HISTORIKOA UTZIA ETA HONDAMENT EGOERAN
IRATIREN BIDE NATURALAREN PROIEKTUA
IRATI IBAIAREN NORTASUNA GALTZERIK EZ DUGU NAHI
2garren ARDATZ ESTRATEGIKOA- LURRALDEAREN HIRI NAGUSIA 
LAN EGITEKO AUKERAK HOBETU
LANGABEZI TASA HANDIA HERRIAN
INSUSTRIALDERAREN GARAPENA
LAN EGITEKO AUKEREI BURUZ ETA MENPEKOTASUNARI BURUZ DAGOEN BALORAZIO TXARRA.
TOKIKO SALTOKI ETA KONTSUMOA
AGOITZ LURRALDEAREN ERREFERENTE MODUAN
UDAL EKONOMIAREN KONTROLA
GARRAIOA: KONTXEAREKIKO MENPEKOTASUNA
3garren ARDATZ ESTREGIKOA-BIZI KALITATEA 
HEZKUNTZA : LEKU GEHIAGO BEHAR DA IKASTETXEAN
HEZKUNTZAK INSTALAZIOAK EZ DIRA NAHIKOAK
HEZKUNTZA 0-16 INSTALIZOAK
IMPLICACIÓN DE FAMILIAS Y POBALCION E LA GESTIÓN (ESCUELA …) FAMILIEN ETA BIZTANLEEN INPLIKAZIOA KUDEAKETAN (ikastetxea)
OSASUN ZERBITZUAK MANTENDU ETA HOBETU MURRIZKETARIK GABE
ONDO ANTOLATUAK ETRA EGONKORRAK DIREN ZERBITZUAK
GAZTERIA ETA ADINEKOENTZAKO INSTALAZIOAK ETA JARDUERAK
4garren ARDATZ ESTRATEGIKOA- JASANGARRITASUNA ETA INGURUMENA
JASANGARRITASUNAREN HOBEKUNTZA MAILA GUZTIETAN (publiko-pribatua, kontsumo ohiturak)
UR ETA ENERGIAREN GEHIEGIZKO KONTSUMOA
JARDUTE EKOLOGIKOEN GABEZIA DAGO LURRALDEAREN ERABILPENEAN
EZ DAGO UDAL POLITIKARIK ENERGIARI DAGOKIONEZ
HOBEKUNTZEN EGIAZTAPEN ETA DEGIMENDURAKO TRESNARIK EZ DA APENAS (Hirigintza ta