jueves, 30 de octubre de 2014

AGOITZ JASANGARRIA IV. FOROA- AGOITZ NOLA IZATEA NAHI DUGU

Pasaden urriaren 15 –ean, Agoitz Jasangarriaren IV. Foroa ospatu genuen. Bertan, Agoitz-en bizi edo/eta lan egiten duten 40 pertsona elkartu ginen, eta etorkizuneko Agoitz nolakoa izango litzatekeen zehaztuko luketen ezaugarriak pentsatzen aritu ginen; beti ere Jasangarritasun Diagnosiaren emaitzak kontutan hartuta.

NAHI EZ DUGUN AGOITZEN                                          NAHI DUGUN AGOITZ
Herriaren erdigune historikoa utzia eta hondamen egoeran
Nortasunari eustea

Agoitz-en bizitzeagatik satisfakzioa eta arrotasuna

Agoitz lurraldearen erreferente moduan


Osasun zerbitzuak: mantendu eta hobetu murrizketarik gabe
Langabezi tasa handia herrian
Industrialdearen garapena
Lan egiteko aukerak hobetu
Tokiko saltoki eta kontsumoa
Hobekuntzen egiaztapen eta segimendurako tresnarik ez da apenas

Ondo antolatuak eta egonkorrak diren zerbitzuak
Gazteria eta adinekoentzako instalazioak eta jarduerak
Hezkuntza: 0-16 instalazioak
Hezkuntza instalazioak ez dira nahikoak
Hezkutnza: leku gehiago behar da ikastetxean

Kultura: bizitza kulturalari eutsi eta handitu

Elkarteak aniztu: auzo elkarteak, merkataritza elkarteak, ingurumena….
Herritarren parte-hartze aktiboa (gazteria)
Parte-hartzeko tresnak
Irati ibaiaren nortasuna galtzerik ez dugu nahi
Iratiren bide naturalaren proiektua
Garraioa: kontxearekiko menpekotasuna

Jasangarritasunaren hobekuntza maila guztietan (publiko-pribatua, kontsumo ohiturak)

Lan egiteko aukerei buruz eta industriarekiko menpekotasunari buruz dagoen balorazio txarra

Ez dago udal politikarik energiari dagokionez

Ur eta energiaren gehiegizko kontsumoa

Jardute ekologikoen gabezia dago, lurraldearen erabilpenean
Tokiko Agenda 21-aren Jasangarritasunaren Diagnosiaren ondorioekin, 3 taldetan bananduta aritu ginen lanean.
Bileraren amaieran Arbunies/Lekunberri eta Kamira- ren Talde Teknikoak, Ardatz Estrategikoen aurreneko proposamena egin zuen. Proposamen hau laster aurkeztuko da.

IV FORO AOIZ SOSTENIBLE: CÓMO QUEREMOS QUE SE AOIZ

El pasado miércoles 15 de octubre nos juntamos unas 40 personas que viven y trabajan en Aoiz y pensamos las características que definirían Aoiz en el futuro:

 EL AOIZ QUE NO QUEREMOS                                       EL AOIZ QUE QUEREMOS
CASCO HISTÓRICO ABANDONADO Y RUINA
MANTENIMIENTO DE IDENTIDAD

SATISFACCIÓN Y ORGULLO POR VIVIR EN AOIZ

AGOITZ COMO REFERENTE COMARCAL

SANIDAD MANTENER Y MEJORAR SIN RECORTES
ELEVADA TASA DE PARO EN EL MUNICIPO
DESARROLLO POLIGONO INDUSTRIAL
MEJORA NIVELES /OPORTUNIDAD EMPLEABILIDAD
COMERCIO Y CONSUMO LOCAL
APENAS EXISTEN INSTRUMENTOSDE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MEJORAS
SERVICIOS BIEN ORGANIZADOS Y ESTABLES
JUVENTUD 3ª EDAD INSTALACIONES ACTIVIDADES
EDUCACION: INSTALACIONES 0-16
INTALACIONES NO SUFICIENTES EDUCACION
EDUCACION: NECESIDAD DE ESPACIO EN EL COLEGIO

CULTURA: MANTENER Y AUMENTAR VIDA CULTURAL

DIVERSIFICAR ASOCIACIONES (vecinos, comerciantes, medio ambiente...)
PARTICIPACION CIUDADANA ACTIVA (JUVENTUD)
INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN
NO QUEREMOS PERDER LA IDENTIDAD DEL RIO IRATI
PROYECTO CAMINO NATURAL DEL IRATI
TRANSPORTE DEPENDENCIA DEL COCHE

MEJORA SOSTENIBILIDAD   A TODOS LOS NIVELES (publico-privado, habitos consumo)

MALA VALORACIÓN SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y LA DEPENDENCIA DE LA INDUSTRIA

NO HAY POLITICAS MUNICIPALES DE ENERGIA

EXCESIVO CONSUMO
DE AGUA Y ENERGIA

FALTA DE PRÁCTICAS ECOLOGICAS Y USO DEL TERRITORIOEstuvimos trabajando en tres grupos con los resutados del Disgnóstico de Sostenibilidad de la Agenda Local 21
Al final de la reunión el Equipo Técnico de Arbunies/Lekunberri y Kamira realizaron una primera propuesta de Ejes Estratégicos que se presentará en breve.

jueves, 9 de octubre de 2014

AGOITZ NOLAKOA IZATEA NAHI DUGU?Agoitz nola ikusten dugun jakin ondoren, nolakoa izatea nahi dugun pentsatu behar dugu. Hurrengo urteetan landuko diren gaiak zehaztu eta horrela, herri hobeago bat eduki.
Urriaren 15ean, asteazkena, Udaletxearen Aurelio León aretoan bilduko gara, hurrengo urteetako Agoitz erabakitzen hasteko.
Are eta pertsona gehiago etorri, errazago izango da Agoitz hobeago bat pentsatzea. 


¿CÓMO QUEREMOS QUE SEA AOIZ?Después de conocer cómo vemos Aoiz hay que plantearse como queremos que sea. Definir las cuestiones sobre las que trabajar en los próximos años y así tener un pueblo mejor.
El miércoles 15 de octubre a las 19:00 nos reunimos en la Sala Aurelio León para empezar a decidir el Aoiz de los próximos años.
Cuantas más personas estemos más fácil será pensar un Aoiz mejor.